04 Listopad 2015

Skupina Fiat Chrysler Automobiles opět mezi světovými lídry v oblasti boje proti změnám klimatu

 

Již čtvrtý rok po sobě byla skupina Fiat Chrysler Automobiles uznána organizací CDP jako lídr v oblasti boje proti změnám klimatu díky dosažení významných výsledků.  

 

Skupina FCA byla dnes zařazena na seznam programu CDP Climate Change Program 2015 s hodnocením A a za transparentnost při zveřejňování informací obdržela rating 98/100. Hodnocení A přitom obdrželo pouze 5 % společností, které se tohoto programu účastní. Výsledky byly zveřejněné ve výroční zprávě Global Climate Change Report 2015 organizace CDP, kde byl zaznamenán vývoj posledních pěti let největších společností na světě kótovaných na burze.

 

Skupina FCA je přesvědčena, že účinných a trvalých řešení v boji proti změnám klimatu a jiným problémům v oblasti životního prostředí lze dosáhnout pouze prostřednictvím integrovaného přístupu, který spojuje individuální a kolektivní závazek k zajištění účasti všech zainteresovaných stran a je založen na investiční politice, vývoji procesů a podpoře technologií. Všechny tyto aktivity jsou nezbytnou součástí zodpovědného fungování FCA a organizací CDP byly uznány na základě výsledků a transparentnosti zveřejňování informací.

 

Navzdory stále více konkurenčnímu globálnímu prostředí zůstala skupina věrna svému závazku pokračovat v zodpovědném řízení konkrétních firemních opatření pro boj se změnami klimatu.

Mezi nejvýznamnější výsledky dosažené v roce 2014 patří:

  • vedoucí postavení na evropském trhu vsegmentu vozidel poháněných zemním plynem s podílem na trhu přes 55 %;
  • snížení dopadu na životní prostředí v továrnách skupiny po celém světě s 20,5procentním snížením CO2 na jedno vyrobené vozidlo ve srovnání s rokem 2010;
  • snížení spotřeby vody o 37 % vtovárnách skupiny po celém světě ve srovnání s rokem 2010;
  • získání hodnocení B vprogramu ochrany vody CDP (CDP Water Program);
  • zapojení 210 obchodních partnerů do programu Dodavatelský řetězec CDP (CDP Supply Chain), což umožňuje rozšíření uplatňování principů trvalé udržitelnosti a osvědčených postupů na celý dodavatelský řetězec.

 

Od roku 2012 je skupina FCA jednou z mála automobilek, které se aktivně účastní všech iniciativ CDP (Změny klimatu, Ochrana vod, Ochrana lesního hospodářství a Dodavatelský řetězec).

 

FCA pokračuje ve svém úsilí snižovat emise uhlíku prostřednictvím přístupu, který zahrnuje perspektivu výrobců energie, ostatních výrobců (včetně dodavatelů), zákazníků, měst a obcí, akademické obce, finančních institucí a vlády. Tento závazek se odráží v podpoře konkrétních cílů CDP navržených pro nadcházející konferenci o změně klimatu při OSN (COP21), kde vlády jednotlivých zemí budou projednávat celosvětovou dohodu o snížení emisí uhlíku a prevenci globálního oteplování.  

 

 

 

CDP (Carbon Disclosure Project) je mezinárodní nezisková organizace, která podnikům a komunitám (hlavně městům a obcím) poskytuje unikátní celosvětový systém pro sledování, zveřejňování, správu a využívání klíčových informací o životním prostředí týkajících se emisí oxidů uhlíku, spotřeby vody a ochrany lesního hospodářství. CDP jedná jménem 822 institucionálních investorů, kteří spravují více než třetinu investovaného kapitálu na světě.

 

Londýn, 4. listopadu 2015

 

poslední videa

pokroČilé vyhledávání

Hledat...

Od
Komu
Hledat

Priložené soubory