02 Únor 2016

FCA o skutečných emisích během jízdy

 

V posledních měsících byla otázka emisí u dieselových motorů velmi diskutovaná, zejména pak v Evropě, kde jsou tyto motory rozšířené.

V reakci na tyto události provedla skupina FCA důkladné interní přezkoumání využívané dieselové technologie ve svých vozech a dospěla k závěru, že její vznětové motory jsou plně v souladu s platnými předpisy o emisích.

Tento průzkum prokazuje, že:

  • Vozidla skupiny FCA se vznětovými motory nejsou vybavena žádným zařízením, které dokáže rozpoznat, že prochází zkouškou na testovací stolici v laboratoři, nebo aktivně omezit hladinu emisí vlaboratorních podmínkách. I když se hladina emisí může lišit vzávislosti na jízdních podmínkách, systémy řízení emisí u vozidel FCA pracují stejným způsobem vlaboratoři i na silnici.
  • Vozidla FCA se vznětovými motory při testování podle testovacího cyklu popsaného evropskou legislativou (NEDC) splňují veškeré regulační limity a jsou v souladu s příslušnými regulačními požadavky.

Skupina FCA si je vědoma, že pozornost veřejnosti se nyní obrací na problematiku měření emisí v podmínkách, které lépe odrážejí skutečné jízdní podmínky, a že probíhají debaty o vhodné alternativě zkušebního cyklu NEDC.

V současné době jsou vozidla v Evropě testována mnoha subjekty z různých členských zemí, které využívají řadu postupů měření, přičemž ale žádný z nich nebyl nikdy definován zákonem, a proto nejsou navzájem shodné. Evropská unie usiluje o přijetí nového testovacího postupu, který by vedl k výsledkům, jež se dají očekávat ve skutečných jízdních podmínkách. FCA toto úsilí plně podporuje a zavedení nových přepisů, které budou jasné zákazníkům i výrobcům, vítá.

V očekávání této změny FCA podniká příslušené kroky, zejména co se týče přípravy pro rychlejší adaptaci na nové, zatím vyvíjené standardy měření skutečných emisí během jízdy.

Zcela dobrovolně bude FCA kalibrovat emise u svých motorů Euro 6 podle nových hodnot, přičemž výsledkem bude zlepšení emisí v reálných jízdních podmínkách. Tyto nové kalibrace budou připravené do dubna 2016 a budou k dispozici u všech nových vozidel od tohoto data výroby. U starších modelů se specifikací Euro 6 budou nové kalibrace prováděné v rámci běžné aktualizace při servisních prohlídkách, nikoliv v podobě svolávací kampaně.

Kromě toho hodlá FCA urychlit probíhající program rozšíření technologie selektivní katalytické redukce SCR, kterou již využívají některé modely FCA. Cílem je rozšířit tuto technologii na ostatní řady vznětových motorů, a to od druhého čtvrtletí roku 2017, to znamená s předstihem před zavedením nových emisních limitů.

Skupina FCA bude nadále pokračovat ve vývoji, který povede ke zlepšení emisí vznětových motorů, což je zcela v souladu s jejími cíli týkajícími se trvalé udržitelnosti, a také se bude i nadále zabývat obavami veřejnosti z dieselových motorů.

Londýn, 2. února 2016

 


 

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Tato prohlášen

 

poslední videa

pokroČilé vyhledávání

Hledat...

Od
Komu
Hledat

Priložené soubory